Vi på Sigur Bryggeri anser att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Vi har valt att fokusera vårt sociala engagemang på idrott och framförallt lagidrotter eftersom vi inser att lagidrott och företagande har väldigt mycket gemensamt.

Inom idrotten såväl som i företagandet krävs laganda, målmedvetenhet, kollektivitet med bejakande av individuella prestationer och uthållighet. Vi har valt att satsa våra resurser i den lokala idrottsklubben FC Minnebergs Krogh som delar våra värderingar i sina strävanden att nå framgång.

FCMK Innebandy

 • VT 2013 – 2a i division 11.
 • HT 2013 – 2a i division 9
 • VT 2014 – 4a i division 8
 • HT 2014 – 2a i division 8
 • VT 2015 – 1a i division 7. Semifinal i Korpens slutspel
 • HT 2015 – 1a i division 5
 • VT 2016 – 2a i division 3
 • HT 2016 – 7a i division 2
 • VT 2017 – 3a i division 3

 • HT 2017 – 2a i division 3

 • VT 2018 – 8a i divison 2

 • HT 2018 – pågår

FCMK Fotboll

 • 2007 – 7a i division 11
 • 2008-2010: Okänt
 • 2011 – 3a i division 5
 • 2012 – 3a i division 4
 • 2013 – 4a i division 3
 • 2014 – 5a i division 2
 • 2015 – 8a i division 1
 • 2016 – Gick ur seriesystemet
 • 2017 – Comeback i seriesystemet